Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej (WOFiTM) jest  jedyną jednostką centralnie zaopatrującą polską armię w produkty lecznicze, wyroby medyczne i sprzęt służby zdrowia. Pozyskiwany asortyment obejmuje zarówno produkty lecznicze, wyposażenie ambulatoriów i szpitali dostępne na rynku cywilnym, jak również specjalnie zaprojektowane na potrzeby polskich Sił Zbrojnych zestawy medyczne, szpitale polowe, sale opatrunkowe i samochody sanitarne. Ze względu na specyfikę działania jak i farmaceutów pełniących tutaj służbę wojskową WOFiTM  stanowi jeden z filarów gospodarowania środkami materiałowymi niezbędnymi w zabezpieczeniu medycznym jednostek wojskowych w kraju oraz żołnierzy biorących udział w misjach poza jego granicami. Odpowiada za realizację zadań związanych z planowaniem, zakupem, właściwym przechowywaniem oraz wydawaniem zakupionego asortymentu. Nierzadko są to procesy realizowane w trybie pilnym z uwagi na pojawiające się potrzeby żołnierzy.

 

Równocześnie w ramach prowadzonej działalności oraz pod opieką lekarzy weterynarii  Ośrodka,  swoje   zadania   realizuje   Kurs   Szkolenia   Przewodników i Tresury Psów. Jest to jedyna placówka w Siłach Zbrojnych RP przygotowująca przewodników i psy do służby w kraju oraz poza jego granicami.

 

 

 

Ponadto w WOFiTM działa Wojskowa Straż Pożarna, która na mocy porozumienia zawartego pomiędzy  Komendantem WOFiTM, Szefem  Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku współpracuje  z Państwową Strażą Pożarną (PSP) w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów
Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów
tel. 261894218
fax. 261894091
wofitm@ron.mil.pl

    
  • BIP