Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

 

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia).

 

  1. WOFiTM informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż zakończył proces wdrożenia elektronicznego narzędzia służącego do realizacji zamówień publicznych (przetargów) oraz zakupów do 30.000 euro niepodlegających przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych.
  2. Po zakończeniu procesu wdrożenia wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi) oraz zakupy do 30.000 euro będą realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy.
  3.  Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny.
  4. WOFiTM przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
  5.  Do składania ofert w „zapytaniach ofertowych" (zakupach do 30.000 euro) podpis elektroniczny - nie jest wymagany. 
 
Platforma WOFiTM

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców)
:
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net
Kontakt

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów
Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów
tel. 261894218
fax. 261894091
wofitm@ron.mil.pl

    
  • BIP