Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Regulamin dialog technicznego

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego - załącznik 1

Szczepionki pozyskiwane przez WOFiTM

 

 

 

Kontakt

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów
Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów
tel. 261894218
fax. 261894091
wofitm@ron.mil.pl

    
  • BIP